Wat wij doen

Wij vormen de onbewuste en bewuste communicatieprocessen die motiveren en engageren!

We create sustainable change that is aligned with culture and embraced by people

Ervaar je weerstand bij verandering, wil je je medewerkers optimaal benutten of wil je de fundering creëren die bijdraagt aan verandering, innovatie en samenwerking? 

Als ervaringsdeskundigen en experts in bewuste en onbewuste organisationele communicatieprocessen ondersteunen wij jou in het realiseren van succesvolle veranderingen. Dit doen wij aan de hand van onze methodiek die alle relevante informatie samenbrengt, gaande van het onderbewustzijn van de mens tot het bewust nemen van beslissingen toe. Wij ontwikkelen praktische mensgerichte structuren en communicatieprocessen die tractie  genereren voor jouw projecten en veranderingen door het onderzoeken en aligneren van de bouwstenen van verandering vanuit een systemisch perspectief die toegespitst is op de identiteit van de organisatie, acties genomen en de impact op medewerkers. Wij onderzoeken de voor verandering relevante systemen en faciliteren de implementatie, integratie en communicatie. Zo stemmen wij mens en proces op elkaar af en leiden wij hen naar een duurzame groei, innovatie en talentontwikkeling die organisaties doen bloeien.

Klik hieronder & ontdek onze diensten

Wij helpen jou je KPI's te overtreffen: 

Ben je werkzaam in HR, change of management, dan helpen wij jou met het:

 • terugdringen van het personeelsverloop met meer dan 50%.
 • motiveren en engageren teneinde productiviteit te stimuleren.
 • aligneren van medewerkers met verandering en de identiteit, waarden en normen, gesproken ongesproken regels van de organisatie.
 • reduceren van rekruteringskosten.
 • verhogen van ROI van opleidingen, mensen en investeringen.
 • groeien door vertical scaling van talenten, die gepushed wordt door medewerkers.

Wij treden op als ervaringsdeskundige en onderzoeken, analyseren en bieden effectief en relevant ondersteuning gebaseerd op: ervaring, kennis en empirisch bewezen theorieën op het gebied van: management / communicatie / opleidingen / leidinggeven / organisatiecultuur, 

Een greep uit onze competenties die ons in staat stellen om: 

 • vragen te stellen die tot de kern komen, tot in het onderbewustzijn toe.
 • analyses te maken die verborgen pijnen identificeren en oplossingen voorstellen.
 • objectieve en relevante observaties te maken met verbeteringsvoorstellen.
 • zen werkomgeving creeeren die gelukkig maakt, aan de hand van kennis verschaffing in systemische communicatie. 

Heb je interesse? Contacteer ons!

Wij helpen HR, zaakvoerders en change agents die:

 • over te weinig tijd, kennis of ervaring beschikken en een aansluitend profiel wensen in het realiseren van verandering die duurzaam is en afgestemd is op de cultuur
 • nood hebben aan een onafhankelijke partner die beschikt over een objectief perspectief
 • bestaande handelingswijzen, communicatiepatronen, … , willen optimaliseren
 • de cultuur van de organisatie willen onderzoeken, evalueren en verbeteren
 • medewerkers willen ondersteunen in verandering, persoonlijke ontwikkeling en organisationele ervaring.

Wij brengen de kennis en kunde die nodig is om duurzame verandering te realiseren.  Wil je meer weten? Neem Contact en klik hieronder!

Wat zijn de oorzaken van de weerstanden waarover we zoal spreken? 

 • de organisatie heeft te kampen met een toxische cultuur
 • de organisatie maakt een sterke groei door en verliest zijn identiteit en onderscheidend vermorgen door overbelasting
 • er worden archaïsche werkmethodieken gebruikt
 • mensen zijn gedemotiveerd, burned-out, gestresseerd of gefrustreerd,  met als gevolg een stijgend ziekteverzuim, afwezigheden en ontslagnemenden..
 • mensen die niet of nauwelijks autonoom kunnen of willen werken en aan wie alles haarfijn uitgelegd moet worden, waardoor verloren tijd en moeite oplopen
 • mensen die jaknikken en niets verder ondernemen
 • talenten die onbenut blijven binnenin je organistie

Wij ondersteunen jou hierin door alle verbonden elementen te onderzoeken, te analyeren en te evalueren en tot slot oplossingen te formuleren die ervoor zorgen dat je als organisatie duurzaam kan groeien. Een organisatie met een cultuur die motiveert en inspireert,  waar medewerkers gelukkig en gezond zijn en niets liever willen dan een verschil te maken.

ONS ONDERSCHEIDEND VERMOGEN:

 • IntegratiefWij aligneren mensen, tools en omgeving naadloos op elkaar aan de hand van onze holistische benadering die breed en diep werkt. 
 • Service op maat: Wij stemmen elk aspect van onze diensten af op de realisatie van jouw doelstellingen en bieden oplossingen die in lijn liggen met jouw organisatie, structuur, werkwijze, omgeving en personeel.  
 • THE VALUE.D APPROACH: Wij bieden adviezen en ondersteuning gebaseerd op ervaring, kennis en kunde; die je toelaten om beter aansluiting te vinden op de belevenis van klanten, medewerkers en partners. Handelend volgens onze kern, waarden en normen. Gebruikmakend van onze all-round methodiek.
 • Ervaring gebaseerd: Wij weten hoe medewerkers verandering ervaren, van arbeiders tot managementprofielen en bieden onze ervaring, kennis en inzichten met de juist balans van theorie en praktijk. 

Deze onderscheidende kenmerken en vele anderen, waaronder onze breedveldanalyses en kennis van zowel businessmanagement, communicatie, psychologie als NLP zijn een overduidelijke meerwaarde. Gecombineerd met de passie voor wat wij doen, draagt dit bij aan een resultaat die zich zowel op een financieel schema als in interpersoonlijke interactie duidelijk zichtbaar maakt.

Onze skills

Onze unieke verzameling aan kennis, vaardigheden en ervaringen stellen ons in staat om organisaties te onderzoeken en de interactie tussen alle elementen objectief te definiëren, aan te passen en te ondersteunen.

 

Management Anaylse Coaching Organisatie ontwikkeling Competentie ontwikkeling systeem integratie project management Cultuur NLP Arbeidspsychologie mindfullness filosofie communicatie Leiderschap teams Public speaking