Wat onze diensten verwezenlijken

Elke organisatie verlangt naar die ene management methodiek, teambuilding of opleiding, die snel werkt, onmiddellijk winst oplevert en door medewerkers wordt gebruikt. Echter bestaat er niks zoals een quick fix.

Wij bieden advies, begeleiding en faciltatieve diensten aan die:

  • een werkomgeving creeert die mensen echt GELUKKIG maakt!
  • verandering optimaliseert  en aligneert met de cultuur.
  • organisaties kennis geeft van wat er werkelijk speelt in de organisatie!
  • medewerker weerstand omkeert naar een positieve draagkracht voor de toekomst
  • business units op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen
  • Management dichter brengt bij hun mensen en doelstellingen
  • strategieën helpt ontwikkelen die effectief zijn en gedragen worden.
  • consistentie en congruentie terugbrengen in mens en organisatie, individueel en samen.
  • verandering uitdiept en communiceert met alle betrokken partijen.

Dit doen wij met advies, begeleiding, training en facilitering die rekening houdt met de psychologie, beleving en overtuigingen van alle betrokken partijen. Wij letten op woorden, daden, omgeving en hoe dit tot uiting komt in organisationele beslissingen, structuren, communicatie en vooropgestelde plannen.

 

Ontdek wat wij doen

Onze unieke verzameling aan kennis, vaardigheden en ervaringen stellen ons in staat om organisaties te onderzoeken, analyseren en diagnoseren. De interactie tussen alle elementen objectief te definiëren, aan te passen en te ondersteunen. Om zo vanuit een duidelijk beeld te kunnen vertrekken naar een toekomst van innovatie, participatie en groei.

Een werk die gelukkig maakt

Om dit te verwezenlijken heb je een manier van werken, handelen, en resultaten behalen nodig die mensen centraal stelt, hen motiveert, inspireert en engageert. Hierin ondersteunen wij organisaties door de bewuste en onbewuste communicatieprocessen te ontwikkelen die hiervoor nodig zijn. Samen maken wij deze consistent en congruent, optimaliseren wij de cultuur op een wijze die in lijn is met wat in de organisatie leeft en verkondigd wordt. 

Een op waarden gebaseerde cultuur in een organisatie die meer dynamisch is, continue evolueert, en mensen inspireert en motiveert om het beste van zichzelf te geven!Want studies tonen aan dat een gelukkige medewerker, minder vaak afwezig is, beter presteert, slimmer werkt en zoveel meer! Kortom, kostenbesparend en winst genererend, a double win.

Wil je meer weten over de resultaten van de studie van Gallup over werknemerperceptie en hun verschil in prestatie kan je hieronder meer lezen.

 

Impact van geluk
IMG_1206.jpg